Proppverktyg

Enkelt och smidigt proppverktyg som skall finnas i varje modellflygares ficka.

Passar till följande mutterstorlek: M4.0 / M5.5 / M8.0 / M10.0

Fabrikat: RC