Penslar moddlare

Moddlar penslar 

Lämpar sig för laminering och att badda laminat. Billigare och nästan samma fina 
Kvalitet som modelleringspenslarna.