Kolfiberrör

Pullwinded kolfiberrör i varierande dimensioner.

 

Pullwinded kolfiberrör, fiberorienteringen ligger i huvudsak i längsgående riktning (enkelriktning ) + torsion förstärkning (vridna fibrer i ytterskikt).

Vikten kan variera något från rör till rör.

Avvikelser i diameter ± 0.2 mm. Avvikelser i rakhet max. 2 mm / meter. Uppmätta värden är oftast under max angivna.

 

Längder på 850mm och under går som brev.

 

Längder på 1000mm går med DHL, Bussgods eller postpaket.

 

 Längder på 2000mm skickas bara med Bussgods till privatpersoner och Företagsfrakt till företag.