Hem » Epoxi & Tillsatser » Nm Spackel 210. 0,85kg sats

Nm Spackel 210. 0,85kg sats

NM Spackel 210 ett tvåkomponent epoxispackel som är mycket lättspacklad och lättslipad.

Spackel NM 210 innehåller mikrobalonger vilket ger spacklet en låg densitet.
Ytstrukturen efter slipning känns slät, men i förstoring framträder den närmast som en fint blästrad yta. Detta beror på att mikrobalonger i ytskiktet öppnas vid slipningen.

Påföljande skikt får en mycket god vidhäftning till NM Spackel 210 på grund av denna struktur. Ytor som skall spacklas, skall vara väl rengjorda från olja, fett, cementhud, paraffin och släppmedel etc.

NM Spackel är slipbart efter ca 4 timmar vid 20 grader

NM Spackel 210 bör ej skrapspacklas vid låg temperatur och hög luftfuktighet på grund av risken för genomkarbonatisering. NM Spackel 210 skall ej vidarebehandlas utan föregående slipning.
Fäster på de flesta underlag med undantag av mjukplaster.