Pipett

Pipett för dosering av mindre mängder av lågviskos epoxy med eller andra vätskor. Pipetten har en 3ml skala med 0,5ml i varje steg.