Hem » Lim / Lack / aceton » Plexus MA 300 / 50ml tub

Plexus MA 300 / 50ml tub

Plexus MA300

Är ett tvåkomponents metakrylatlim utvecklat
för strukturlimning av termoplaster, metaller och kompositer¹.
Produkten blandas 1:1 och har en öppentid på 4-6 minuter
når 50-75% av sin maximala hållfasthet på 10-15 minuter vid
rums temperatur. MA300 erbjuder en kombination av hög
hållfasthet och styvhet och förmågan att limma många olika
typer av material. Vi rekomenderar bra rengorda ytor innan limning.
Exempelvis med aceton om din produkt tål det.

Rekommenderas för
- ABS - PVC - Styrener
- Akryler - Polyester - Uretaner
- FRP (inkl. DCPD-modifierade)
- Vinylester - Gelcoat6 - Aluminium
- Kolstål9 - Rosttröga stål

Kemisk resistens

Mkt bra resistens mot
- Syror & Baser (pH 3-10)
- Saltlösningar
- Kolväten

Ej resistent mot
 - Polära lösningsmedel
 - Starka syror och baser

Hantering och Applicering
Plexus MA300 (del A & B) är brandfarlig. Innehåller bl.a. metakrylatester. Stäng behållare efter
användning. Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta med tvål och vatten efter hudkontakt. Vid
ögonkontakt—skölj med vatten under minst 15 minuter och kontakta läkare. Skadlig vid förtäring.
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och öppen låga.
Notering: Pga de snabba härdegenskaperna hos denna produkt utvecklas stora mängder värme
vid härdning om man blandar stora mängder lim vid samma tillfälle. Värmen som genereras av
denna exoterm kan ge luftbubblor i limmet, rökutveckling och utveckling av brandfarliga gaser.
För att förhindra detta—använd endast den mängd material som skall användas inom öppentiden
och tillse att spalterna är max 4mm. Kontakta oss vid frågor.


OBS!

Endast en blandpip följer med så glöm inte köpa till extra då dessa blir förbrukade efter varje limning.


Du kanske också är intresserad av

  • Limpip till våra proffslimmer.
    från 13,00 kr
  • Limhandtag till proffslim
    Art nr. limhandtag-001
    519,00 kr